CAO-afspraken

De EPV is een van de sociale partners aan werkgeverszijde bij de CAO-onderhandelingen voor de houtverwerkende industrie.

De CAO onderhandelingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen in de CAO van 1 januari 2015 t/m 30 september 2016.

De belangrijkste daarvan zijn:

Loon en doorbetaling
De lonen worden met ingang van 1 januari 2016 verhoogd met 1.8% en met 1 augustus 2016 met 0,5%
In december 2015 ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van bruto € 50.

Wetswijzigingen
Voorts zijn verschillende bepalingen aangepast gelet op onder meer de Wet werk en zekerheid en de nieuwe wetgeving omtrent AOW-gerechtigden.

Protocolafspraken
Ten slotte zijn er protocolafspraken gemaakt met betrekking tot besluitvorming omtrent een eventuele reparatie van derde WW-jaar en modernisering van de CAO.

De complete CAO voor de Houtverwerkende Industrie 2015-2016 is als pdf beschikbaar voor leden van de EPV op het besloten gedeelte van deze website.

Jaarplan Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het jaarplan 2017 van de Inspectie SZW waarin het haar plannen en activiteiten voor 2017 presenteert kunt u hier downloaden: Jaarplan 2017 SZW